Zespół

ANNA SOLARSKA-GIELEC

 

 

Psycholog, psychoterapeuta. Posiada 10-letnie doświadczenie w pracy z dorosłymi i młodzieżą, w trudnych sytuacjach życiowych, kryzysach emocjonalnych, przejawiających zachowania destrukcyjne oraz z osobami z zaburzeniami psychicznymi. Doświadczenie zdobywała  m.in. pracując na Oddziale Leczenia Zaburzeń Nerwicowych Szpitala MSWiA w Otwocku oraz w Towarzystwie Pomocy Młodzieży w Warszawie. Ukończyła podyplomowe 4-letnie szkolenie z psychoterapii w Instytucie Analizy Grupowej Rasztów oraz szereg kursów związanych z pomocą psychologiczną w sytuacjach kryzysowych.

Prywatnie lubi podróżować, poznawać inne kultury i obcować z przyrodą.

 

 

ANDRZEJ OLCZYK

 

 

Psycholog, socjolog, certyfikowany specjalista terapii uzależnień, absolwent Akademii Trenera Biznesu na Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu, ukończone liczne szkolenia z różnych podejść terapeutycznych (np. Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach TSR, Terapia Skoncentrowana na Emocjach EFT w pracy z parami, Terapia Poznawczo Behawioralna w Profilaktyce i Terapii Uzależnień TPB)
Doświadczenie zawodowe: blisko 20 lat doświadczenia pracy psychologicznej z ludźmi w różnych placówkach między innymi: prowadzenie autorskich programów i działań profilaktycznych dla młodzieży, nauczycieli i rodziców, w latach 2006 – 2011 specjalista terapii uzależnień w Wojewódzkim Ośrodku Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu w Oddziale Krótkoterminowej Terapii Uzależnień. W latach 2009 – 2011 prowadzenie terapii w Prywatnym Ośrodku Leczenia Uzależnień, prywatny gabinet pomocy psychologicznej od 2008 roku.
Specjalizacja: psychoterapia (indywidualna i rodzinna/par), terapia uzależnień, life coaching, warsztaty i szkolenia z zakresu kompetencji miękkich, HIV/AIDS oraz Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. Prywatnie uwielbiam moją żonę, żeglarstwo, jazdę na motocyklu, a zimą narty i snowboard.

 

 

 

PIOTR GIELEC

Certyfikowany specjalista terapii uzależnień, pedagog, edukator w zakresie wiedzy podstawowej o HIV/AIDS. Od 2000 r. pracował w organizacjach pozarządowych na rzecz osób uzależnionych i zakażonych, wieloletnie doświadczenie zawodowe zdobywał pracując w Stowarzyszeniu Wolontariuszy Razem w Toruniu, Monar-Ośrodku Wczesnej Rehabilitacji w Warszawie, prywatnym gabinecie psychoterapii Integral w Warszawie, prywatnym Ośrodek Terapii Uzależnień Jacki oraz Ośrodku Rehabilitacji i Terapii Psychiatrycznej Dla osób z Podwójna Diagnozą w Garwolinie. Prowadził grupy wsparcia dla osób zakażonych oraz ich rodzin, a także szkolenia, warsztaty i prelekcje z zakresu profilaktyki uzależnień i HIV/AIDS w placówkach oświatowych i ośrodkach leczenia uzależnień. Prowadzi terapie indywidualną, grupową, zajęcia psychoedukacyjne oraz socjoterapeutyczne. Obecnie pracuje w Całodobowym Młodzieżowym Ośrodku Leczenia Uzależnień w Toruniu. Obszarem jego zainteresowań jest świadoma praca z ciałem oraz medytacja wschodu i jej aspekty zdrowotne.

Prywatnie współautor bloga podróżniczego,miłośnik Indian, radiowej trójki i tai-chi.

 

 

 

KAMILA OLCZYK

 

 

Psycholog (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy), terapeuta; Pracowała jako terapeuta uzależnień/psycholog w Wojewódzkim Ośrodku Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu w Oddziale Krótkoterminowej Terapii Uzależnień. Doświadczenie zawodowe zdobywała również w Ośrodku Terapii Odwykowej Uzależnień w Toruniu. Współpracowała z Polską Akcją Humanitarną, ze Stowarzyszeniem Partnerstwo Społeczne CISTOR, ze Stowarzyszeniem PONAD, z Gminnymi Ośrodkami Pomocy Społecznej pracując m.in. z osobami bezrobotnymi, z osadzonymi w zakładzie karnym, z uchodźcami, z ofiarami przemocy. Od 2006 związana ze Stowarzyszeniem RAZEM w zakresie edukacji HIV/AIDS i poradnictwa psychologicznego. Bierze udział w licznych projektach prowadząc między innymi warsztaty rozwoju osobistego, treningi interpersonalne, warsztaty profilaktyczne, a także zajmując się diagnozą psychologiczną i terapią indywidualną.

Ukończyła szkolenia: Terapia Schematów oraz Rozwijanie Umiejętności w Terapii Schematów, Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach– stopień pierwszy; szkolenia z psychoterapii depresji, zaburzeń lękowych, szkolenia dotyczące uzależnienia, współuzależnienia i diagnozy neuropsychologicznej. Posiada certyfikat Krajowego Centrum ds. AIDS w zakresie doradztwa przed- i potestowego w kierunku HIV.

Prywatnie szczęśliwa żona i mama małego chłopca. Uwielbia taniec, wycisza się przy czytaniu książek, sezonowo szlifuje jazdę na rolkach.