Warsztaty psychoedukacyjne

 

 

Zajęcia grupowe prowadzone metodami aktywnymi (ćwiczenia w parach i podgrupach, dyskusje, burze mózgów, aktywności twórcze itp.) pozwalające nabywać i rozwijać umiejętności oraz kompetencje.

Prowadzimy warsztaty o różnorodnej tematyce skierowane do różnych grup odbiorców m.in:

  • kompetencji rodzicielskich
  • profilaktyki uzależnień oraz HIV/AIDS
  • rozwoju osobistego