Razem do trzeźwego życia

Program 'Razem do trzeźwego życia’ kierowany jest do pełnoletnich osób zamieszkałych na terenie Torunia, które ukończyły lub są w trakcie terapii uzależnień. Działania przewidziane w programie mają na celu promowanie zdrowego, aktywnego i trzeźwego stylu życia. Realizowane są w okresie kwiecień-grudzień 2018 roku. W ramach programu oferujemy:

Konsultacje i wsparcie indywidualne dla dorosłych osób uzależnionych – bezpłatne spotkania z psychoterapeutą lub specjalistą terapii uzależnień mające na celu rozwiązywanie aktualnych problemów, towarzyszenie w kryzysach emocjonalnych, naukę konstruktywnego radzenia sobie z trudnościami.

Warsztaty psychoedukacyjne – mają na celu rozwój umiejętności psychospołecznych, promowanie zdrowego stylu życia. Ich tematyka to m.in.: radzenie sobie ze stresem, twórcze wyrażanie siebie, realizacja marzeń i celów, profilaktyka zachowań ryzykownych. Zajęcia w formie grupowej, prowadzone technikami aktywnymi dające przestrzeń na integrację i wymianę doświadczeń.

Grupa aktywnego trzeźwienia – zajęcia grupowe, których celem jest promowanie zdrowego i aktywnego spędzania czasu bez sięgania po substancje psychoaktywne, nauka budowania relacji i bycia wśród ludzi na trzeźwo, pomoc w konstruktywnym spędzaniu wolnego czasu poprzez sport, obcowanie z kulturą, zabawę, relaks.  W ramach spotkań grupy odbędą się w zajęcia kulturalno–sportowe, wspólne wyjścia i wycieczki czy spotkania z muzyką, filmem, inspirującymi ludźmi.

 

Masz pytania? Chcesz się zapisać?

Zadzwoń!

570-520-868

Napisz maila!

natrzezwo.parasol@gmail.com

 

Zadanie dofinansowane ze środków gminy Miasta Toruń