Razem do trzeźwego życia

Program 'Razem do trzeźwego życia’ kierowany jest do pełnoletnich osób zamieszkałych na terenie Torunia, które ukończyły lub są w trakcie terapii uzależnień. Działania przewidziane w programie mają na celu promowanie zdrowego, aktywnego i trzeźwego stylu życia. Realizowane są w okresie kwiecień-grudzień 2018 roku. W ramach programu oferujemy: Konsultacje i wsparcie indywidualne dla dorosłych osób uzależnionych – bezpłatne spotkania z psychoterapeutą lub specjalistą terapii uzależnień mające na celu rozwiązywanie aktualnych problemów, towarzyszenie …

Fundacja Parasol

Fundacja Parasol powstała we wrześniu 2017 roku w Toruniu z inicjatywy grupy przyjaciół. Łączy nas wspólnota doświadczeń i wartości. Przez wiele lat współpracowaliśmy z licznymi organizacjami pozarządowymi, jednostkami lecznictwa publicznego i prywatnego jako specjaliści, doradcy, koordynatorzy i współautorzy projektów oraz wolontariusze. W swoich działaniach Fundacja Parasol skupia się na propagowaniu zdrowego i aktywnego stylu życia, dbania o relacje w rodzinie i społeczeństwie, działaniach profilaktycznych i edukacyjnych. Działamy w obszarach związanych …