Punkty PKD

Punkty konsultacyjno-diagnostyczne (PKD), to placówki, w których można anonimowo, bezpłatnie i bez skierowania wykonać badania w kierunku HIV wraz z poradnictwem okołotestowym.

Punkty działają  wg standardów określonych przez Krajowe Centrum ds. AIDS:

  1. W PKD obowiązuje anonimowa ankieta, która jest wypełniana przez certyfikowanego doradcę, podczas rozmowy z klientem, poprzedzającej dobrowolne wykonanie testu w kierunku HIV.
  2. Wynik badania odbiera się wyłącznie osobiście. 
  3. Nie udziela się informacji o wynikach telefonicznie czy korespondencyjnie.
  4. Wynik testu wydaje doradca, a jego odbiór jest okazją do wyjaśnienia ewentualnych wątpliwości, upewnienia się co do jego znaczenia.
  5. Wynik wydawany jest na podstawie numeru badania i hasła, ustalonego wcześniej przez klienta.