Ośrodek Terapii Uzależnień Aliado

Ośrodek ALIADO jest podsumowaniem naszych wieloletnich doświadczeń zawodowych w pracy z osobami uzależnionymi i  znajdującymi się w kryzysowych sytuacjach życiowych. Świadczymy w nim specjalistyczną pomoc z poszanowaniem potrzeb naszych klientów, szukając indywidualnych rozwiązań w kameralnej, domowej atmosferze. W ośrodku ALIADO pracujemy w oparciu o autorski program, korzystając z naszych różnorodnych doświadczeń zawodowych oraz czerpiąc z różnych metod i szkół terapeutycznych.

 

 

 

aliado.pl