Spotkanie w Łodzi

Spotkanie sieciujące w Łodzi

Dnia 10 listopada uczestniczyliśmy w spotkaniu sieciującym, które było częścią programu Funduszu Pomocowego dla Organizacji Pozarządowych oraz Inicjatyw Obywatelskich 2022-2023. Tym razem spotkanie odbyło się w Łodzi.

Podczas tego wydarzenia mieliśmy okazję poznać i omówić wiele fascynujących projektów, które zrealizowali grantobiorcy. Dyskutowaliśmy o kwestiach dotyczących młodzieży, edukacji, oraz wsparcia inicjatyw społecznych. To było owocne spotkanie, pełne inspirujących rozmów, wymiany kontaktów oraz cennych pomysłów na przyszłe działania. Lokalnym partnerem spotkania było Stowarzyszenie Inicjatyw Kreatywnych In-Krea.