Projekt „Mam tę moc”

Fundacja Parasol podjęła działania służące poprawie zdrowia psychofizycznego i zwiększeniu oferty edukacyjnej dla dzieci i młodzieży będącej pacjentami Całodobowego Ośrodka Leczenia Uzależnień w Toruniu.

Cel ten realizujemy zwiększając im dostęp do pomocy psychologicznej, poprzez warsztaty (3 w ośrodku i 2 na obozie), a także organizując obóz, gdzie młodzież poprzez kontakt z przyrodą, warsztaty i zajęcia aktywizujące poprawi swoją kondycję psychiczną i fizyczną. Ponadto na 3 warsztatach rozwoju osobistego dla zespołu terapeutycznego umożliwimy im odreagowanie traum związanych z pandemią i odreagowanie stresów, co w efekcie wpłynie pozytywnie na ich sposób pracy z młodzieżą.

Projekt pod nazwą „Mam tę moc” jest finansowany w ramach programu „Fundusz pomocowy dla organizacji pozarządowych oraz inicjatyw obywatelskich 2022-23”, utworzonego przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności, realizowanego przez Fundację Edukacja dla Demokracji.