Dobrze zaopiekowani

 

Wychodząc naprzeciw potrzebom naszych podopiecznych uruchamiamy projekt “Dobrze zaopiekowani”

Osoby, które będą mogły skorzystać z naszego programu to między innymi:

– osoby zakażone HIV, ich partnerzy lub rodziny

– osoby uzależnione od seksu,

– osoby uzależnione od alkoholu lub narkotyków,

– osoby korzystające lub chcące skorzystać z PrEP,

– osoby z zaburzeniami lękowymi, często testujące się.

W ramach projektu na terenie Torunia uruchomiliśmy gabinet stacjonarny w którym będą przyjmować nasi eksperci, ale jeśli tak wolisz to jest też możliwość skorzystania z naszych usług on-line. Jest to zespół interwencyjny składający się z prawnika, psychologa, specjalisty terapii uzależnień i psychoterapeuty. Ponadto osobom ze świeżo wykrytym zakażeniem HIV będziemy proponować opiekę mentorską. Zadaniem mentora będzie modelowanie i koordynowanie oddziaływań wsparciowych w zależności od potrzeb konkretnej osoby. Może do dotyczyć np. kontaktów z lekarzem, terapeutą, psychologiem, prawnikiem, pracownikiem socjalnym, czy z innymi osobami zakażonymi.

Jeśli chcesz skorzystać z naszej pomocy, lub dowiedzieć się więcej dzwoń: 733 933 574

Finansowane z: