Bliżej siebie

 Projekt ma na celu pomoc rodzicom w wypracowaniu między nimi a dziećmi silnej, bezpiecznej więzi jako fundamentu zdrowego rozwoju.
Statystyki jasno pokazują związek między stylem wychowawczym rodziców a skłonnością do uzależnień ich dzieci. Chcemy, poprzez warsztaty i wykłady ze specjalistami, pomóc rodzicom w radzeniu sobie z trudnościami, w rozpoznawaniu źródeł stresu oraz wypracowywaniu umiejętności
przezwyciężania sytuacji kryzysowych bez uciekania się do stosowania przemocy.
Widzimy ogromną potrzebę integracji środowiska rodziców, by podczas spotkań nieformalnych mogli wspierać się w rodzicielskiej funkcji i czuć, że nie są sami ze swoimi emocjami i trudnościami. Poprzez podjęte działania chcemy wpierać młodych ludzi, by mogli cieszyć się swoim rodzicielstwem, realizować je jak najlepiej i w ten sposób zachęcać do posiadania większej liczby dzieci.
Projekt finansowany ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.