Konsultacje i pomoc psychologiczna

 

W ramach pomocy oferujemy spotkania indywidualne z doświadczonymi

psychologami, psychoterapeutami i specjalistami terapii uzależnień.

Spotkania mają charakter:

konsultacji, interwencji, poradnictwa oraz terapii krótko i długoterminowej.

 


 

 

W ramach programu: „Przestrzeń dla Relacji”

zapraszamy w każdą środę w terminie 15.08.2019 – 31.12.2019 w godz. 15-18

na konsultacje psychologiczne dla rodziców*.

 

* na spotkanie obowiązują wcześniejsze zapisy pod nr telefonu: 503 148 139

ZAPRASZAMY!

 

Dofinansowano z: