Szkolenie – HIV/AIDS – wszystko co powinienem wiedzieć

Fundacja Parasol zaprasza na szkolenie

HIV/AIDS – wszystko co powinienem wiedzieć

 

Tematyka szkolenia

epidemiologia, kluczowe pojęcia i terminy, szacowanie ryzyka zakażenia, drogi zakażenia, przebieg zakażenia HIV, leczenie HAART, zachowania seksualne w kontekście ryzyka zakażenia HIV i innymi chorobami przenoszonymi drogą płciową, kształtowanie postaw tolerancji i akceptacji w stosunku do osób zakażonych, aspekty prawne zakażenia HIV.

 

Forma zajęć

Wykład, blok ćwiczeń aktywizujących uczestników i porządkujących wiedzę.
Zajęcia maja charakter interaktywny w formie panelu dyskusyjnego i warsztatu.

Nacisk na poszczególne obszary tematyczne będzie modyfikowany i dostosowany w do wiedzy, aktywności i potrzeb konkretnej grupy.

 

Warunki uczestnictwa

Szkolenie przewidziane jest dla wszystkich, którzy chcą poszerzyć lub usystematyzować swoja wiedzę z zakresu HIV/AIDS. Przydatne szczególnie dla osób zajmujących się pomaganiem, wychowaniem, nauczaniem lub pracujących z ludźmi (pracownicy socjalni, nauczyciele, służba zdrowia, kuratorzy sądowi, policjanci, terapeuci)

 

Materiały
Uczestnicy otrzymają specjalnie przygotowane materiały szkoleniowe.

 

Zaświadczenie:
Uczestnicy szkolenia otrzymają zaświadczenie potwierdzające podniesienie kwalifikacji zawodowych.

 

Prowadzący

Andrzej Olczyk – mgr socjologii, specjalista terapii uzależnień, trener biznesu, prezes Fundacji Parasol, koordynator Punktu Konsultacyjno – Diagnostycznego wykonującego anonimowo i bezpłatne testowanie HIV, certyfikat doradcy HIV/AIDS (upoważniający do prowadzenia poradnictwa przed i potestowego w punktach testowania HIV), certyfikat edukatora HIV/AIDS (upoważniający do prowadzenia szkoleń w zakresie podstawowej wiedzy HIV/AIDS), certyfikat konsultanta HIV/AIDS (upoważniający do pracy w telefonach zaufania, punktach i poradniach informacyjnych), ukończone szkolenie Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach –
stopień pierwszy. W 2007 roku laureat nagrody Czerwonej Kokardki przyznawanej osobom szczególnie zasłużonym w pracę nad poprawą jakości życia osób zakażonych HIV.

 

Czas trwania: 16 h

 

Termin: 25 i 26 sierpnia 2018

 

Koszt: 600 zł / osoba

 

Miejsce: Ośrodek Terapii Uzależnień Aliado, ul. Kalinowa 12, Brzozówka k. Torunia. Dla chętnych istnieje możliwość noclegu na miejscu.

 

Informacje i zapisy:

parasoltorun@gmail.com

Tel. 56 646 14 86

Wpłaty przed terminem szkolenia prosimy dokonywać na konto nr

65 1140 2004 0000 3502 7726 4621

lub gotówką najpóźniej pierwszego dnia szkolenia