Szkolenie – Aspekty psychospołeczne HIV/AIDS

Fundacja Parasol zaprasza na szkolenie

Aspekty psychospołeczne HIV/AIDS

Dla kogo?

Szkolenie skierowane do pracowników medycznych, terapeutów, pracowników socjalnych i inni profesjonalistów mający styczność z osobami żyjącymi z HIV/AIDS.

 

Tematy:

  • lęki i stereotypy oraz ich wpływ na zachowania ludzi w świecie HIV/AIDS w kontekście istotnych obszarów z punktu widzenia profilaktyki, realizacji praw człowieka oraz praw osób chorych i żyjących z HIV/AIDS
  • badanie własnych postaw wobec podstawowych zagadnień HIV/AIDS
  • możliwości leczenia HIV/AIDS w Polsce, prawa pacjenta i prawa człowieka w kontekście HIV /AIDS
  • reakcja na sytuację związaną z ryzykiem zakażenia, sytuacją testowania i jej konsekwencjami
  • elementy treningu antydyskryminacyjnego

 

Forma zajęć:

Wykład, blok ćwiczeń aktywizujących uczestników i porządkujących wiedzę. Zajęcia mają charakter interaktywny w formie panelu dyskusyjnego i warsztatu. Nacisk na poszczególne obszary tematyczne będzie modyfikowany i dostosowany w do wiedzy, aktywności i potrzeb konkretnej grupy.

 

Warunki uczestnictwa:

Szkolenie przewidziane jest dla wszystkich, którzy chcą poszerzyć lub usystematyzować swoją wiedzę z zakresu HIV/AIDS. Przydatne szczególnie dla osób zajmujących się pomaganiem, wychowaniem, nauczaniem lub pracujących z ludźmi (pracownicy socjalni, nauczyciele, służba zdrowia, kuratorzy sądowi, policjanci, terapeuci)

 

Materiały:
Uczestnicy otrzymają specjalnie przygotowane materiały szkoleniowe.

 

Zaświadczenie:
Uczestnicy szkolenia otrzymają zaświadczenie potwierdzające podniesienie kwalifikacji zawodowych.

 

Prowadzenie:

Andrzej Olczyk – mgr socjologii, specjalista terapii uzależnień, trener biznesu, prezes Fundacji Parasol, koordynator Punktu Konsultacyjno – Diagnostycznego wykonującego anonimowo i bezpłatne testowanie HIV, certyfikat doradcy HIV/AIDS (upoważniający do prowadzenia poradnictwa przed i potestowego w punktach testowania HIV), certyfikat edukatora HIV/AIDS (upoważniający do prowadzenia szkoleń w zakresie podstawowej wiedzy HIV/AIDS), certyfikat konsultanta HIV/AIDS (upoważniający do pracy w telefonach zaufania, punktach i poradniach informacyjnych), ukończone szkolenie Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach –
stopień pierwszy. W 2007 roku laureat nagrody Czerwonej Kokardki przyznawanej osobom szczególnie zasłużonym w pracę nad poprawą jakości życia osób zakażonych HIV.

 

Czas trwania: 16 h

Termin: 18 – 19 sierpnia 2018

Koszt: 750 zł / osoba

Miejsce: Ośrodek Terapii Uzależnień Aliado, ul. Kalinowa 12, Brzozówka k. Torunia

Dla chętnych istnieje możliwość noclegu na miejscu

Informacje i zapisy:

parasoltorun@gmail.com

tel. 56 646 14 86

Wpłaty przed terminem szkolenia prosimy dokonywać na konto nr 65 1140 2004 0000 3502 7726 4621

lub gotówką najpóźniej pierwszego dnia szkolenia.