Fundacja

Kim jesteśmy?

Fundacja Parasol powstała we wrześniu 2017 roku w Toruniu z inicjatywy grupy przyjaciół. Łączy nas wspólnota doświadczeń i wartości. Przez wiele lat współpracowaliśmy z licznymi organizacjami pozarządowymi, jednostkami lecznictwa publicznego i prywatnego jako specjaliści, doradcy, koordynatorzy i współautorzy projektów oraz wolontariusze.

Co robimy?

W swoich działaniach Fundacja Parasol skupia się na propagowaniu zdrowego i aktywnego stylu życia, dbania o relacje w rodzinie i społeczeństwie, działaniach profilaktycznych i edukacyjnych.

Działamy w obszarach związanych z tematyką zdrowia psychicznego, uzależnień, HIV/AIDS, rodzicielstwa i pomocy rodzinom, rozwoju osobistego.

Organizujemy warsztaty, grupy wparcia, zajęcia dla dzieci i rodziców.

Prowadzimy Punkt Konsultacyjno-Diagnostyczny w Toruniu i Bydgoszczy oraz Ośrodek Terapii Uzależnień Aliado w Brzozówce k. Torunia.

Zarząd fundacji

Andrzej Olczyk – prezes fundacji

Anna Solarska-Gielec – członek zarządu

Piotr Gielec – członek zarządu