Wyróżnione

Czy wiecie, że

Według Krajowego Centrum ds. AIDS, od początku epidemii w 1985 roku, do 30 listopada 2022 roku, w Polsce zanotowano:

29 676 zakażonych ogółem

3 979  chorych na AIDS

1 465 chorych zmarło

Szacuje się, że liczba osób zakażonych HIV, może być dwa razy większa. Dotyczy to osób, które nigdy nie wykonały sobie testu. Te osoby nie tylko są zakażone wirusem, ale też zarażają innych. Obecnie wczesne wykrycie zakażenia pozwala na skuteczne leczenie i uniknięcie zachorowania na AIDS. Dlatego tak ważna jest praca wykonywana przez naszą fundację.

Spotkanie w Łodzi

Dnia 10 listopada uczestniczyliśmy w spotkaniu sieciującym, które było częścią programu Funduszu Pomocowego dla Organizacji Pozarządowych oraz Inicjatyw Obywatelskich 2022-2023. Tym razem spotkanie odbyło się w Łodzi.

Podczas tego wydarzenia mieliśmy okazję poznać i omówić wiele fascynujących projektów, które zrealizowali grantobiorcy. Dyskutowaliśmy o kwestiach dotyczących młodzieży, edukacji, oraz wsparcia inicjatyw społecznych. To było owocne spotkanie, pełne inspirujących rozmów, wymiany kontaktów oraz cennych pomysłów na przyszłe działania. Lokalnym partnerem spotkania było Stowarzyszenie Inicjatyw Kreatywnych In-Krea.

Konferencja naukowo-szkoleniowa „Dbam o zdrowie”

15 września 2023 roku odbyła się, zorganizowana przez Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy, konferencja naukowo-szkoleniowa „Dbaj o zdrowie”. Honorowym patronem konferencji był Wojewoda Kujawsko-Pomorski.
W audytorium Novum Politechniki Bydgoskiej, dyskutowano na temat wpływu współczesnych uzależnień na zdrowie i życie człowieka. Ponieważ konferencja miała charakter szkoleniowy, nie mogło zabraknąć naszych doradców HIV/AIDS, a także punktu anonimowego i bezpłatnego testowania pod kątem HIV, kiły i HCV.

Małomiasteczkowy

Projekt „MAŁOMIASTECZKOWY” jest owocem naszych wieloletnich doświadczeń.  W ramach realizacji przeprowadzamy:

  1. Akcje testowania w różnych powiatach województwa kujawsko – pomorskiego,

w których nie funkcjonuje stacjonarne  PKD i aby wykonać anonimowo test na HIV trzeba dojechać kilkadziesiąt kilometrów. W związku z tym mieszkańcy (szczególnie z małych wiosek często nie decydują się na wykonanie badań). Skoro trudno Wam dotrzeć do nas, to my przyjedziemy do Was. Na miejsce pojedzie zespół (pielęgniarka i doradca) z całym sprzętem potrzebnym do wykonania badań według wszelkich procedur obowiązujących w PKD. Anonimowo, bezpłatnie, z poradnictwem przed i po testowym. Jeśli chcecie wiedzieć kiedy będziemy u Was, lub macie inne pytania piszcie do nas parasoltorun@gmil.com

  1. Testowanie w stacjonarnych ośrodkach leczenia uzależnień

Do każdego z ośrodków przyjeżdża zespół (pielęgniarka i 2 doradców) z całym sprzętem potrzebnym do wykonania badań i według wszelkich procedur obowiązujących w PKD przeprowadzimy akcje testowania. Testowanie jest poprzedzone warsztatem dla wszystkich pacjentów ośrodka i  chętnych pracowników. Ma on na celu wspólne szacowanie ryzyka zakażenia chorobami przenoszonymi drogą płciową. Ponadto  w ośrodkach zostawimy do dyspozycji pacjentów materiały edukacyjne i ulotki dotyczące HIV/AIDS I innych chorób przenoszonych drogą płciową. Materiały te będą też służyć następnym pacjentom.

Następnie dla wszystkich chętnych, w ich miejscu pobytu, przeprowadzamy akcje testowania z zachowaniem procedur obowiązujących w PKD. Anonimowo, bezpłatnie, z poradnictwem przed i potestowym. Będziemy wykonywać szybkie testy (HIV, HCV, kiła), a jeżeli wyjdzie wynik dodatni to będziemy taką osobę kierować do dalszej diagnostyki do stacjonarnego PKD lub bezpośrednio do Poradni Chorób Zakaźnych.

Te działania są możliwe dzięki wsparciu

   

Dobrze zaopiekowani

 

Wychodząc naprzeciw potrzebom naszych podopiecznych uruchamiamy projekt “Dobrze zaopiekowani”

Osoby, które będą mogły skorzystać z naszego programu to między innymi:

– osoby zakażone HIV, ich partnerzy lub rodziny

– osoby uzależnione od seksu,

– osoby uzależnione od alkoholu lub narkotyków,

– osoby korzystające lub chcące skorzystać z PrEP,

– osoby z zaburzeniami lękowymi, często testujące się.

W ramach projektu na terenie Torunia uruchomiliśmy gabinet stacjonarny w którym będą przyjmować nasi eksperci, ale jeśli tak wolisz to jest też możliwość skorzystania z naszych usług on-line. Jest to zespół interwencyjny składający się z prawnika, psychologa, specjalisty terapii uzależnień i psychoterapeuty. Ponadto osobom ze świeżo wykrytym zakażeniem HIV będziemy proponować opiekę mentorską. Zadaniem mentora będzie modelowanie i koordynowanie oddziaływań wsparciowych w zależności od potrzeb konkretnej osoby. Może do dotyczyć np. kontaktów z lekarzem, terapeutą, psychologiem, prawnikiem, pracownikiem socjalnym, czy z innymi osobami zakażonymi.

Jeśli chcesz skorzystać z naszej pomocy, lub dowiedzieć się więcej dzwoń: 733 933 574

Finansowane z:

    

Projekt „Mam tę moc”

Fundacja Parasol podjęła działania służące poprawie zdrowia psychofizycznego i zwiększeniu oferty edukacyjnej dla dzieci i młodzieży będącej pacjentami Całodobowego Ośrodka Leczenia Uzależnień w Toruniu.

Cel ten realizujemy zwiększając im dostęp do pomocy psychologicznej, poprzez warsztaty (3 w ośrodku i 2 na obozie), a także organizując obóz, gdzie młodzież poprzez kontakt z przyrodą, warsztaty i zajęcia aktywizujące poprawi swoją kondycję psychiczną i fizyczną. Ponadto na 3 warsztatach rozwoju osobistego dla zespołu terapeutycznego umożliwimy im odreagowanie traum związanych z pandemią i odreagowanie stresów, co w efekcie wpłynie pozytywnie na ich sposób pracy z młodzieżą.

Projekt pod nazwą „Mam tę moc” jest finansowany w ramach programu „Fundusz pomocowy dla organizacji pozarządowych oraz inicjatyw obywatelskich 2022-23”, utworzonego przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności, realizowanego przez Fundację Edukacja dla Demokracji.